Oferta szkoleniowa

blok 1

Zarządzanie infrastrukturą sportową

  • Zarządzanie obiektami sportowymi wedle rodzajów jednostek organizacyjnych (sp. z o.o., jednostki budżetowe).
  • Pozyskiwanie środków na inwestycje sportowe.

Blok 2

Pozyskiwanie środków na programy sportowe

  • Pozyskiwanie środków na programy i projekty z zakresu kultury fizycznej (popularyzujące sport)
  • Współpraca różnych podmiotów w realizacji zadań z zakresu sportu

Blok 2

Pozyskiwanie środków na programy sportowe

W ramach II bloku tematycznego

Pozyskiwanie środków na programy i projekty z zakresu kultury fizycznej (popularyzujące sport).

Szkolenie dotyczy wskazania możliwości ubiegania się o środki na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – przeznaczonych na realizacje zadań własnych gminy.

  • Rodzaje konkursów/ dofinansowań przeznaczonych dla beneficjentów ze względu na status prawny – sektor finansów publicznych, stowarzyszenia i fundacje, spółki – jak „wpisać się” w założenia konkursu.
  • Gdzie szukać źródeł?
  • Kto organizuje konkursy, wprowadza w życie programy i przekazuje środki na realizację różnorodnych zadań? (w tym tzw. programów miękkich – środki krajowe i regionalne, źródła inne niż publiczne – fundacje, firmy prywatne, producenci i usługodawcy, fundusze europejskie.
  • możliwości finansowania i współpracy różnych instytucji/organizacji przy realizacji zadań,

Lorem ipsum

Lorem ipsum