Oferta szkoleniowa

blok 1

Zarządzanie infrastrukturą sportową

 • Zarządzanie obiektami sportowymi wedle rodzajów jednostek organizacyjnych (sp. z o.o., jednostki budżetowe).
 • Pozyskiwanie środków na inwestycje sportowe.

Blok 2

Pozyskiwanie środków na programy sportowe

 • Pozyskiwanie środków na programy i projekty z zakresu kultury fizycznej (popularyzujące sport)
 • Współpraca różnych podmiotów w realizacji zadań z zakresu sportu

blok 1

Zarządzanie infrastrukturą sportową

W ramach I bloku tematycznego zarządzania infrastrukturą sportową:

 • Jednostka budżetowa,
 • Zakład budżetowy,
 • Samorządowa instytucja kultury,
 • Spółka prawa handlowego, w tym spółka prawa handlowego in house

W ramach tematu przedstawione zostaną:

 • podstawa prawna i praktyczne zasady funkcjonowania
 • zalety i wady poszczególnych form organizacyjnych,
 • analiza wyboru odpowiedniej formy w zależności od wielkości JST, posiadanego majątku i celów strategicznych

W temacie duży nacisk zostanie położony na przedstawienie formy zarządzania poprzez spółkę in house , która łączy zalety jednostki budżetowej i spółki prawa handlowego.

 • metody pozyskiwania informacji o jakości świadczonych usług,
 • analityka i sprawozdawczość finansowa w oparciu o MPK (miejsca powstawania kosztów) i MPP (miejsca powstawania przychodów) w powiązaniu z analizą ilościową i jakościową,
 • ESOK i programy informatyczne usprawniające zarządzanie – informacja i jej przetwarzanie
 • zarządzanie finansami (skuteczne pozyskiwanie i mądre wydatkowanie)
 • zarządzanie kadrami (budowanie skutecznego i świadomego zespołu),
 • efektywny marketing (budowania pozytywnych relacji i lojalności klientów),
 • skuteczne inwestowanie (rozwój nie stagnacja),
 • rozwiązywanie sytuacji kryzysowych (rozwiązania standardowe i kreatywne)

Szczegóły i cennik szkolenia

 • Grupy: 20-osobowe
 • Czas trwania: 12 godz. dydaktycznych
 • 1,300 zł / os. opcja bez noclegu
 • 1,600 zł / os. opcja z noclegiem

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Prowadzący szkolenie

Krzysztof Nowacki

Cusdaest endi quiame litatem
Estias peliquia

 

Endit exererr uptam, sequias as sum dolesto quuntem olenihit, cum fugia et evelita epedit eosa volo cus iligenis experum, ipis ad ute soloris earuptamet acessit que pra nis soloribus as dolupta tatassus sequia con cusa suntiam dolestiaessi aut esernat esed eum que nobition cusdaest endi quiame litatem estias peliquia nam et del is que velesen ihitibus dolorec totat.

Nequi coreicitiis exces dollaccabore plab incidignam nihilleniste sed minimpor adia volum, quo blanihi cimus.
Accabores unt occum veniae volore rerum rehenis accum enet occusanis iureror emperitatiae ex et ium in ernatia esciis ipsa nienient quid qui dolorum esequidusci tem vellacerum, omni quat omniet, solorep uditas et poruptate porum et am intiae. Ent acepedit andisti usanimendi a sentet, niendaestrum et rerum ima volupictate peribus dolupta nis inctaquae.
Verum, nimodis exceatem latatquam, cum quam que doluptatio. Nam, officte cus, consendit, ut res nonsed que everiame nonse rero verovid que velic te nimusam, es que con eostiorio is doluptatur, ut aut molorpo ratur? Equodis quaeprehendi ommodiam erunt preperspe nes qui omnis eos cus eum, cum quam lis aceaqua estorem velique consequid que officiume none provit.